Kênh Đồng Tháp Online - Xem Đồng Tháp Trực Tuyến

Nếu bị giật hay không xem được chọn server khác đây nhé!


Kênh Đồng Tháp

Kênh Đồng Tháp Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có nhiệm vụ thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quản lý thống nhất kỹ thuật phát thanh, truyền thanh và truyền hình trong phạm vi tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam. Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của Đài Phát thanh và Truyền hình theo quy định của pháp luật.

Facebook comment

Like, Share và Bấm G+ Để Xem Tivi Nhanh Hơn :

Facebook comment

[Tắt]
27/5/2017-mkt.asia88@gmail.com
[Tắt]